DLA DZIECI

Niepubliczna Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

DLA NARZECZONYCH

Poradnia rodzinna

Zapraszamy narzeczonych na trzy spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa.
Tematyka spotkań dotyczy odpowiedzialnego rodzicielstwa, szkodliwości antykoncepcji oraz poznania naturalnych metod rozpoznawania płodności.

DLA RODZICÓW I RODZIN

Poradnia troski o płodność

Poradnictwo rodzinne

Konsultacje i poradnictwo wychowawcze

Konsultacje  i poradnictwo psychologiczne