PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

ŚWIETLICA RODZINNA

  1. Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Rodzinna, zwana dalej Świetlicą jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu art. 18 ust 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „Ustawą”

  2. Podmiotem prowadzącym Placówkę jest FUNDACJA POMOC RODZINIE z siedzibą w Łomiankach, ul. Baczyńskiego 9, wpisanego do KRS, pod numerem 0000151624 zwane dalej „Fundacją”, któremu Gmina Łomianki zleciała realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustaw

  3. Świetlica Rodzinna prowadzona jest w formie opiekuńczej.

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now