Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Rodzinna

 • Funkcjonuje przez cały rok szkolny, we wszystkie dni robocze, 4 godz. dziennie (14-18).

 • W uzasadnionych przypadkach Kierownik Świetlicy, może zmienić czas pracy Świetlicy Rodzinnej.

 • W okresie ferii  i wakacji,  działalność placówki uzależniona jest od lokalnych potrzeb
  i posiadanych środków finansowych.

 • W Świetlicy Rodzinnej prowadzone są następujące formy pracy:

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: pomoc
  w odrabianiu prac domowych,

 • organizacja czasu wolnego (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, wycieczki),

 • zajęcia tematyczne np. kulinarne, muzyczne, teatralne, językowe, komputerowe

 

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now